Dây chuyền Phật bản mệnh (tuổi Tý) phong thủy S1131

phat-ma-nao-do-chuot-s1131-2 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con chuột (tuổi Tý) đá mã não đỏ (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Biểu tượng cho bình an, che chở bảo vệ, mang lại điều tốt

Dây chuyền Phật bản mệnh (tuổi Dần) phong thủy S1131

phat-ma-nao-do-cop-s1131-2 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con cọp, hổ (tuổi Dần) đá mã não đỏ (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Biểu tượng cho bình an, che chở bảo vệ, mang lại điều

Dây chuyền Phật bản mệnh (tuổi Mão) phong thủy S1131

phat-ma-nao-do-tho-s1131-1 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con thỏ (tuổi Mão, Mẹo) đá mã não đỏ (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Biểu tượng cho bình an, che chở bảo vệ, mang lại điều

Dây chuyền Phật bản mệnh (tuổi Thìn) phong thủy S1131

phat-ma-nao-do-rong-s1131-1 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con rồng (tuổi Thìn) đá mã não đỏ (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Biểu tượng cho bình an, che chở bảo vệ, mang lại điều tốt

Dây chuyền Phật bản mệnh (tuổi Tỵ) phong thủy S1131

phat-ma-nao-do-ran-s1131 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con rắn (tuổi Tỵ) đá mã não đỏ (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Biểu tượng cho bình an, che chở bảo vệ, mang lại điều tốt

Dây chuyền Phật bản mệnh (tuổi Ngọ) phong thủy S1131

phat-ma-nao-do-ngua-s1131 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con ngựa (tuổi Ngọ) đá mã não đỏ (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Biểu tượng cho bình an, che chở bảo vệ, mang lại điều tốt

Phật Hộ Mệnh – Dây Chuyền Phật Hộ Mệnh – Phật Hộ Mệnh Phong Thủy